CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR? Ghid pentru parinti elaborat de Pro-Vita Romania

homeopatie iasi

FEDERATIA ORGANIZATIILOR ORTODOXE PRO-VITA DIN ROMÂNIA:

CUM SE POATE REFUZA VACCINAREA COPIILOR

CARE ESTE BAZA LEGALA PENTRU CA UN PARINTE/TUTORE SA POATA REFUZA VACCINAREA COPILULUI SAU?

Acest ghid are scopul de a sprijini parintii care nu doresc administrarea unuia sau altuia dintre vaccinuri copiilor lor. In ciuda obiceiului impamantenit de pe vremea comunismului si conform caruia toata lumea trebuie sa se vaccineze, decizia familiei are prioritate absoluta in fata autoritatilor. Afirmatiile „asa e legea” sau „asa cer regulile comunitatii”, folosite de medici sau directorii de scoli in sprijinul vaccinarii obligatorii, sunt lipsite de fundament si orice parinte poate, prin cunoasterea catorva elemente juridice de baza, explicate mai jos, sa isi impuna punctul de vedere.

PREVEDERI DIN LEGISLATIA SPECIFICA

 • Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor prevede clar necesitatea consimtamantului informat si exprimat in scris pentru interventiile medicale.

“Art. 13. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.”

Definitia interventiei medicale este data la art. 1 lit. d) din aceeasi lege astfel:

prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare”.

cuprinzand asadar si vaccinarea.

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma sanatatii nu prevede obligatia de a fi vaccinat.

Articolele 374 si 376 solicita medicului sa actioneze respectand vointa pacientului, iar art. 649 prevede acordul scris al pacientului pentru diagnosticul si tratamentul cu potential risc (nu se face insa definirea termenului). De asemenea, art. 651 prevede ca actul medical se poate face in lipsa consimtamantului informat numai in situatii de urgenta in care lipsa actiunii imediate ar pune in pericol viata pacientului.

Art. 374 – (3) Deciziile si hotararile cu caracter medical vor fi luate avandu-se in vedere interesul si drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea intre pacienti, respectarea demnitatii umane, principiile eticii si deontologiei medicale, grija fata de sanatatea pacientului si sanatatea publica.”

Art. 376 – (1) Cu exceptia cazurilor de forta majora, de urgenta ori cand pacientul sau reprezentantii legali ori numiti ai acestuia sunt in imposibilitate de a-si exprima vointa sau consimtamantul, medicul actioneaza respectand vointa pacientului si dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o interventie medicala.”

Art. 649. – (1) Pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament, cu potential de risc pentru pacient, dupa explicarea lor de catre medic, medic dentist, asistent medical/moasa, conform prevederilor alin. (2) si (3), pacientului i se solicita acordul scris.

(2) in obtinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa sunt datori sa prezinte pacientului informatii la un nivel stiintific rezonabil pentru puterea de intelegere a acestuia.

(3) Informatiile trebuie sa contina: diagnosticul, natura si scopul tratamentului, riscurile si consecintele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile si consecintele lor, prognosticul bolii fara aplicarea tratamentului.

Art. 650. – Varsta legala pentru exprimarea consimtamantului informat este de 18 ani. Minorii isi pot exprima consimtamantul in absenta parintilor sau reprezentantului legal, in urmatoarele cazuri:

 • situatii de urgenta, cand parintii sau reprezentantul legal nu pot fi contactati, iar minorul are discernamantul necesar pentru a intelege situatia medicala in care se afla;
 • situatii medicale legate de diagnosticul si/sau tratamentul problemelor sexuale si reproductive, la solicitarea expresa a minorului in varsta de peste 16 ani.

Art. 651. – (1) Medicul curant, asistentul medical/moasa raspund atunci cand nu obtin consimtamantul informat al pacientului sau al reprezentantilor legali ai acestuia, cu exceptia cazurilor in care pacientul este lipsit de discernamant, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, datorita situatiei de urgenta.

(2) Atunci cand reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical/moasa pot solicita autorizarea efectuarii actului medical autoritatii tutelare sau pot actiona fara acordul acesteia in situatii de urgenta, cand intervalul de timp pana la exprimarea acordului ar pune in pericol, in mod ireversibil, sanatatea si viata pacientului.”

 • Conform OG nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor, aprobata prin Legea nr. 649/2001,

“Art. 1 – (1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistentei medicale primare in cadrul sistemului public sau privat si indiferent de casa de asigurari sociale de sanatate cu care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligatia de a asigura vaccinarea corecta a copiilor si de a raporta efectuarea acesteia directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Schema de vaccinare recomandata pentru copii si adolescenti este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta si in Programul national de imunizari aprobat prin ordin al ministrului Sanatatii si Familiei.”

Din analiza acestui text de lege rezulta clar ca vaccinarea nu este obligatorie, pentru ca se foloseste termenul „recomandata”. Pentru medicii de familie exista obligatia profesionala sa vaccineze corect si sa raporteze anumite boli ca si situatia vaccinarilor (se tine un caiet unic de vaccinare pe persoana si medicul de familie face asemenea raportari), dar de aici nu rezulta nicidecum vreo obligatie pentru parinti/copii de a se supune vaccinarii.

CONCLUZII

Orice pacient are dreptul de a refuza un tratament sau o procedura medicala, inclusiv vaccinarea;

Orice tratament sau procedura medicala, inclusiv vaccinarea, se pot acorda unui copil numai dupa ce s-a obtinut consimtamantul parintelui/tutorelui, cu exceptia situatiilor de urgenta;

Orice campanie de vaccinare presupune existenta unui ordin prealabil al Ministrului Sanatatii, asadar – pentru cazuri extreme, cum a fost cel al vaccinului anti-HPV – un act administrativ anulabil in instanta (prin procedura de contencios).

ALTE PREVEDERI LEGALE UTILE

Constitutia Romaniei

“Art. 22. – (1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.”

“Art. 23. – (1) Libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile.”

“Art. 26 – (1) Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata.”

“Art. 31 – (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

(2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.”

Legea nr. 279/2009 – Codul Civil (noul Cod, promulgat, care urmeaza sa intre in vigoare la 1.10.2011)

“Art. 61. – (1) Viata, sanatatea si integritatea fizica si psihica a oricarei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege.

(2) Interesul si binele fiintei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societatii sau al stiintei.”

“Art. 64 – (1) Corpul uman este inviolabil.”

“Art. 67. Nicio persoana nu poate fi supusa experientelor, testelor, prelevarilor, tratamentelor sau altor interventii in scop terapeutic ori in scop de cercetare stiintifica, decat in cazurile si in conditiile expres si limitativ prevazute de lege.”

ALTE ARGUMENTE

Ca acordul parintilor pentru vaccinarea copiilor este important se subliniaza si in articolulParticularitati si dileme etice ale consimtamantului informat in oncologia pediatrica”, publicat de Revista Romana de Bioetica.

“Academia Americana de Pediatrie (AAP) a argumentat ca ‘intreaga doctrina’ a consimtamantului informat prezinta o aplicabilitate particulara in pediatrie. In consecinta, conform AAP, consimtamantul poate fi acordat numai de catre pacientul ‘cu capacitate adecvata de decizie si cu imputernicire legala’.

Parintii (sau alti apartinatori legali) pot acorda consimtamantul informat, iar copilului i se solicita sa-si dea acordul informat ori de cate ori este nevoie. AAP noteaza ca acordul solicitat are relevanta mai mare cand ‘interventia propusa nu este esentiala pentru viata copilului si/sau poate fi practicata fara un risc substantial’.”

Acest articol citeaza si din norme ale bioeticii din care nu toate au o valoare juridica explicita. Totusi, principiul este acelasi – minorul nu-si poate da singur consimtamantul la tratament, reprezentantul legal fiind acela chemat sa si-l dea in numele copilului.

CE TREBUIE SA FACA UN PARINTE CARE NU DOREŞTE SA-I FIE VACCINAT COPILUL?

Parintii pot completa modelul de declaratie anexat (vezi ultima pagina) pe care sa il depuna la secretariatul institutiei, insistand pentru o confirmare a primirii acestuia (un numar de inregistrare). Aceasta ar trebui sa fie de ajuns. Daca metoda de mai sus nu da roade, parintii pot incerca urmatoarele:

 • Sa comunice medicilor si directorului unitatii ca nerespectarea vointei lor va duce la un proces civil, respectiv la o plangere penala sau/si la Colegiul Medicilor, dupa caz;
 • Toate campaniile de vaccinare trebuie sa aiba o procedura de aplicare stabilita printr-un ordin prealabil al Ministrului Sanatatii. (De exemplu, campania din anul 2010 pentru vaccinare contra gripei cu vaccinul „Cantgrip” s-a realizat conform OMS nr. 3280/24.02.2010.) Parintii sa ceara unitatii de invatamant o copie a ordinului respectiv pentru a o studia;
 • Sa ceara de la DSP (Directia de Sanatate Publica) locala o adresa din care sa rezulte ca vaccinarea nu este obligatorie si sa o prezinte medicului sau directorului;
 • Sa solicite directorului sau medicului sa recunoasca in scris faptul ca procedura de vaccinare este ineficienta (refuzul de a primi un copil nevaccinat intr-o comunitate de vaccinati inseamna, implicit, ca vaccinurile nu au efect).

In cazul extrem cand copilul nu este acceptat la inscrierea la scoala/gradinita/cresa pe motiv ca nu este vaccinat,

 • Sa solicite conducerii unitatii decizia scrisa, insotita de motivarea in fapt si de temeiurile legale;
 • Sa se adreseze unui cabinet de avocatura pentru consiliere sau servicii de reprezentare;
 • Sa se adreseze cu plangere Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, pe motiv ca se incalca dreptul la educatie al copilului.

********************

 

Anexa – Declaratie de refuz al vaccinarii

DECLARATIE

Subsemnatii ……………….., nascuta la ……………….., domiciliat in……………….. CNP:………………..

si

……………….., nascut la ,……………….. domiciliat in……………….. , CNP:………………..

in calitate de parinti ai copilului , elev la scoala dumneavoastra,

Fiind pe deplin informati asupra riscurilor administrarii, cat si neadministrarii vaccinurilor asupra copilului nostru, declaram pe propria raspundere ca NU SUNTEM DE ACORD cu administrarea asupra acestuia a vaccinului / a niciunui vaccin.

Refuzul nostru expres, astfel exprimat in scris, este un drept conferit in baza urmatoarelor legi:

Art. 22, 23, 26, 34 din Constitutia Romaniei

Art. 61, 64 si 67 din Legea nr. 279/2009 – Codul Civil

Art. 13 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului

Art. 374(3), 376(1) si 649(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma sanatatii.

in spiritul respectarii legislatiei din domeniu, personalului medical ii este opozabila indeplinirea – in caz contrar cu riscul sanctiunilor – a prevederilor Legii nr. 649/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr. 53/2000 (art.1 alin.l, privind obligatia asigurarii vaccinarii corecte a copiilor), inclusiv cu informarea parintilor asupra caracterului non-obligatoriu al acestor vaccinuri, conform Anexei aceluiasi act normativ (privind schema de vaccinare recomandata pentru copii).

DATA:

SEMNATURI:

—————————————————————————–

1 http://www.bioetica.ro/bioetica/ie2/info.isp?item=10485&node=1275

2 In Bucureşti se poate apela la CA „Blejuşcă Ionuţ Doru”, tel. 0766 210 968, email ionut.blejusca@gmail.com

(din: ANUARUL FEDERAŢIEI ORGANIZAŢIILOR ORTODOXE PRO-VITA DIN ROMÂNIA 2010)

—————————————————————————–

Sursa: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2011/08/30/cum-se-poate-refuza-vaccinarea-copiilor-ghid-pentru-parinti-elaborat-de-pro-vita-romania/